tel: 502-398-110

ELEKTROWNIA KOZIENICE

El. Kozienice Blok nr 11 o mocy 1075MV
Dostawa kabli i prace elektromontażowe przy obwodach wtórnych dla wyprowadzenia mocy.

więcej

GPZ Błonie

GPZ 110/15kV „Pass” Błonie

więcej

SE 220/110/20kV Ząbkowice Śląskie

Modernizacja Stacji Energetycznej 220/110/20kV Ząbkowice Śląskie

więcej

SE 110/15kV „Ozimek”

Modernizacja SE 110/15kV „Ozimek”

więcej

EC Rzeszów

Budowa pola i linii kablowej 110kV

więcej

GPZ SKOCZÓW

Modernizacja układów kompensacji prądów ziemnozwarciowych.

więcej

Elektrownia Wodna Łapino

Modernizacja obwodów pierwotnych i wtórnych związana z wymianą zabezpieczeń

więcej